PAS (Problem-Agitate-Solve) dalam Copywriting

formula copywriting pas

PAS dalam Copywriting – Tujuan utama dari formula ini adalah menampar secara keras di muka prospek agar cepat berubah. Kesannya memang hard selling banget. Akan tetapi, teknik ini mengajarkan tentang to the point namun tetap cantik dalam memainkannya. Teknik itu bernama PAS atau singkatan dari Problem-Agitate-Solve. P = PROBLEM Masalah yang sedang dialami prospek. A = AGITATE Buatlah prospek makin […]